Πανεπιστήμιο Purdue

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Purdue των ΗΠΑ, με επικεφαλείς τους Jerry McLaughlin και Nicholas Oberlies, το 1997, ανακάλυψαν ότι τα annonaceous acetogenins, συστατικά που βρίσκονται στο φλοιό του δέντρου και τα φύλλα της γκραβιόλα, εξουδετέρωναν συγκεκριμένους καρκινικούς όγκους. Οι έρευνες, που συνεχίστηκαν και δημοσιεύτηκαν στα Cancer Letters και Journal of Medicinal Chemistry, ανακάλυψαν ότι τα συστατικά του δέντρου δεν ήταν μόνο αποτελεσματικά στο να εξουδετερώνουν καρκινικούς όγκους που εμφάνιζαν αντίσταση στα αντικαρκινικά φάρμακα, αλλά επίσης ότι είχαν και ιδιαίτερη συγγένεια με τα αμυντικά κύτταρα. Η αποτελεσματικότητα τους δοκιμάστηκε σε καρκινικά κύτταρα του προστάτη, του παγκρέατος και των πνευμόνων με θετικά αποτελέσματα.